2015. január 7., szerda

Keresztény értékrendű összetartó közösséget építenekMég novemberben, a Szent Imre Napok alkalmával váltottunk néhány szót a házigazda intézmény, a Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatójával, Melo Ferenccel. A beszélgetés során sok téma felbukkant, így például az is, hogy milyen helyzetben van manapság Nógrád megyében a keresztény értékrendű oktatás-nevelés.

-        Örömteli, nem csak számomra, hogy az utóbbi időben megszaporodott a keresztény iskolák száma – kezdte fejtegetését az igazgató. – A környékünkön, de tágabb értelemben egész Nyugat-Nógrádban egyre-másra vette át az egyház az intézmények működtetését. Cserhátsurány, Borsosberény, Patak, Szécsény, Nógrádsipek – hogy csak néhány települést említsek. Ezzel lényegében kialakult egy felmenő rendszer, azaz az általános iskolai képzésre, most már két helyen, Balassagyarmaton és Szécsényben épült rá a középfokú oktatás. Hasonlóképpen fontos feladat lesz a jövőben a legalacsonyabb szinten, azaz az óvodában is bevezetni a keresztény értékrendű nevelést. Sajnálatosan itt, a városunkban már hosszú évekkel ezelőtt megszűnt a keresztény óvoda, ajánlatos lenne az újjáalakítása. Ebben a szervezői tevékenységben nagy segítséget kapunk a váci megyéspüspök úrtól, dr. Beer Miklóstól, aki támogatja a hálózat szélesítését.

Melo Ferenc a tárgyi feltételek taglalásánál kicsit kitért a múltra. A Szent Imre Iskola megalakulása idején még nagyon nehéz volt a különböző eszközök beszerzése, de ma már ezen a területen nincsenek nehézségek, hála a fenntartó és az intézmények közötti tökéletes összhangnak.
-        Bátran állíthatom, ma minden egyházi működtetésű iskolában minőségi oktató-nevelő munka zajlik – folytatja az igazgató. – Ez meglátszik például azon is, hogy mennyi diák jelentkezik például hozzánk. Népszerűvé váltunk, jó a hírünk, a pedagógus karunk remekül dolgozik. A tantárgyi profilt is ennek megfelelően alakítottuk ki, így nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvi és a számítástechnikai-informatikai képzésre, ezeken a területeken a tárgyi feltételeink is jók. Mi is valljuk az élethosszig tartó tanulás fontosságát, ezért a felnőttoktatásban is részt veszünk, akár a Dolgozók Iskoláját, akár az általunk működtetett OKJ-s képzéseket tekintem. A város és környéke „profitálhat” abból, hogy egészségügyi, szociális, környezetvédelmi, ügyviteli tanfolyamokat indítunk folyamatosan. Sokan meglepődtek akkor, amikor gépjármű-vezetői oktatásba is belefogtunk, de lényeges szempont számunkra, hogy az itt tanuló fiatalok, itt is tanuljanak meg autót vezetni – kedvezményes áron.

Ez a sokrétű „szolgáltatási” rendszer nemrégiben érdekes módon bővült: a Szent Imre DSE labdarúgó csapatot szervezett, és a futballisták beneveztek a megyei harmadosztályú bajnokságba. A beszélgetés további részében még számos téma előkerül: a tanulmányi versenyeken elért sikerek, a legtehetségesebb tanulóknak járó Szent Imre ösztöndíj, a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló diákok különböző módú támogatása, az egyházi ünnepekhez kötődő jótékonysági tevékenység. Végezetül Melo Ferenc megvonja az összegzést: keresztény-konzervatív értékrend mentén olyan összetartó közösséget igyekeznek építeni, ami által, az itt megszerzett ismeretekkel, a fiatalok az élet minden területén, felnőttként is megállják a helyüket. 
Hegedűs Henrik

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése