2018. május 29., kedd

Körforgalom-váró a Madách-ligetben


Ha a folyamatok kellőképpen felgyorsulnak, akár már idén, de legkésőbb az elkövetkező esztendő elején fellélegezhetnek a balassagyarmati Madách-ligetben élő, illetve az erre gyakrabban közlekedő emberek. Az elkerülő út és a Kóvári út csomópontjában hamarosan megépül a várva várt körforgalom, amelytől a lakosság a balesetveszélyes helyzetek megszűnését reméli.

Nem volt azért ez mindig így. Amikor bő tíz évvel ezelőtt elkészült a várost északról elkerülő – csonkán maradt, hiszen elvileg egészen Kóvárig húzódott volna a szakasz – út, és kialakult a környékbeliek szóhasználata alapján csak „lenini csomópontként” emlegetett kereszteződés, a becsatlakozás helyén az eredeti tervek szerint már kiépült volna itt egy körforgalom. Csakhogy ez, főként a közelebb eső tömbházak lakóinál igen haragos felháborodást váltott ki. Ők erősen sérelmezték ezt az ötletet, sőt, még petíciót is megfogalmaztak, amelyben indokolták is mérgelődéseiket. Néhány szószólójuk azt hangoztatta, hogy a Budapest irányából érkező kamionok az esetleges körforgalmat észlelve erőteljes fékezésbe kezdenének, ettől feltorlódna a járműsor, amitől hatalmas zaj támad, megremegnek a házak, és félő, mély repedések keletkeznek a falakon. Még néhai Urbán Árpád országgyűlési képviselő sem tudta meggyőzni az embereket, hosszú távon milyen hasznos lehet a körforgalom, és közlekedés-technikai, illetve közlekedés-biztonsági szempontból is ez a legkézenfekvőbb megoldás. Végül a népakarat győzött, így valósult meg itt a jelenlegi forgalmi rend. Ami aztán utóbb kiderült, sok-sok balesetveszélyt tartogat. Igaz, azóta komoly baj nem történt, csupán kisebb koccanások voltak, de ez főként a rutinosabb, nagyobb helyismerettel bíró autósok figyelmén és türelmén múlt.
A kereszteződés jelenlegi állapotában sok balesetveszélyt tartogat

Az eltelt esztendők során azonban a Madách-ligetiek véleménye száznyolcvan fokos fordulatot vett. Már arra a hírre is örömüket fejezték, ki, hogy az önkormányzat által beadott, közlekedésfejlesztést célzó pályázatuk egyik eleme éppen ennek a körforgalomnak a létesítése lenne, akkor pedig még inkább elégedetten bólogattak, amikor a beadványt kedvezően bírálták el, és a város támogatási forrást kapott a beruházásra és kivitelezésre.
-          Nagyon örülök ennek – mondta ki határozottan egy férfi. – Mindennap erre járok, gyakran autóval, épp ideje már, hogy megépüljön a körforgalom. A közelmúltban nem sokon múlt, hogy a város felől érkező, és egyenesen tovább haladni szándékozó gépkocsival összeütközünk. Szerencsére én jól ismerem itt a rendet, előre felkészülők a hasonló esetekre, de egy körforgalomnál ilyen nem fordulhatna elő.
Egy másik úr hasonlóképpen gondolkodik. Azt fejtegette, annak idején, mikor ez a tiltakozási hullám elindult, a félelmük elsősorban a tapasztalatok hiányából származott, és csak az járt a fejükben, milyen ártalmas lehet a kiforduló, kanyarodó, fékező teherautók zaja.
-          Most már egészen más az ábra – folytatta , rájöttünk, ez a jelenlegi állapot tarthatatlanná vált. Itt van a közelben már két bevásárlóközpont is, teli parkolókkal, szóval nagymértékben megnövekedett errefelé a forgalom. A kereszteződés rendje pedig alkalmatlan a normális közlekedésre. Gyakran annyira feltorlódnak a járművek, hogy hosszú perceken keresztül várakoznak a továbbhaladásra, és sokan nem is tudják, kinek, mikor van elsőbbsége. Okultunk a keserű tapasztalatokból, a lakótelepen élők közül mára biztosan jóval többen kardoskodnának a körforgalom mellett, mint ellene.
Ez csupán két válasz volt a sok-sok kialakult nézet közül, de a megszólaltatott személyek megerősítették, a többség így vélekedik. A Madách-ligetben és környékén, de bízvást említhetjük, hogy egész Balassagyarmaton várják már az emberek, hogy az északi elkerülő út nyugati végében is körforgalom létesüljön.
- A személyes beszélgetéseim során magam is tapasztaltam, az évek során miként változott meg az emberek álláspontja. Győzött a józan ész, boldog vagyok, hogy már a lakótelepen és a környező utcákban élők is belátták, elodázhatatlanul hasznos itt a körforgalom – mondta Medvácz Lajos polgármester. – Nagyon komoly előkészítő munkát végeztünk, hogy ez a pályázatunk sikeres legyen, és a támogatás mértéke is biztosítja, hogy itt a legkorszerűbb, legbiztonságosabb csomópont létesülhet, ami megelégedéssel töltheti el az autósokat.
Hegedűs Henrik


2018. május 28., hétfő

Éles pillanatképek a természetből


Akár úgy is kezdődhetne a történet, hogy „hol volt, hol nem volt”, él Balassagyarmaton egy tehetséges fiatalember, aki nem csupán csodájára jár a gyönyörűséges természetnek, hanem meg is örökíti azt, amit lát, tapasztal, érez, szemlél. Megyeri Máté azonban sokkal talpraesettebb srác annál, mintsem a mesék világában révedezzen. Természetfotói bejárták már az országot, és a tizennyolc éves diák sorra nyeri el képeivel a különböző rangos elismeréseket, díjakat.

- Már kicsi koromtól rendszeresen jártam nyáron a madarásztáborokba, a dejtári Páskom-rétre, ahol Kagyerják Pál, a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársa vezetett be bennünket a madarakkal való foglalkozás rejtelmeibe. Aztán az általános iskolás ballagásomra kaptam a családomtól egy Nikon D3200-as gépet, és innen már nem volt visszaút. Hozzáteszem, nagypapám is igencsak belém töltötte a természetszeretet. Azóta szinte minden szabadidőmet a fotózással töltöm – mondta a fiatalember.

Elég sokszor adódik úgy, hogy Máté csak úgy, ötletszerűen kimegy egy-egy helyre, és őszintén bevallja, ilyenkor nem is sikerülnek olyan fényesre a „művek”. Amikor egy komolyabb kép megalkotására összpontosít, már sokkal tudatosabban dolgozik. Otthon kiötli, mit szeretne megörökíteni, utána megkeresi azt a területet, amelyik a legalkalmasabb. Tisztában kell lenni az állatok tulajdonságaival, viselkedésével, ismerni kell egy-egy faj tipikus élőhelyét, akár itt az Ipoly-menti ártéri világról, akár az alföldi pusztáról van szó, mert oda is elég gyakran lejár. Például egy borz esetében lényeges, merre találhatóak a kotorékok, de ügyes szemmel könnyen felfedezhetőek azok. Az előkészületek és a megfelelő álláspont kiválasztását követően jön a türelmi időszak, a várakozás. Egy természetfotós számára talán ez a legfontosabb, a monotónia tűrése. Hosszú órák, nem egyszer egy teljes nap eltelik a lesben, mire feltűnik a kiszemelt célpont. Sokszor ő maga tesz ki nekik eleséget, hogy közelebb csábítsa az „alanyt”. Végül a tökéletes pillanatban megtörténik a kattintás.

- Az évek során egyre több fotós ismerősöm, barátom lett, akiknek megmutattam a képeimet és ők javasolták, érdemes felkutatnom a pályázatokat, beadni a legsikerültebb alkotásokat. Magam is meglepődtem a kedvező visszajelzéseken. Az első kiemelkedő eredményem 2015-ben volt, amikor az országos vadásznapi fotópályázaton két képem került be a legjobb ötven közé, amiket ki is állítottak.  Azóta szépen jönnek az elismerések, amelyek további ösztönzést adnak. Rendkívül érdekel a természetfotós turizmus is.
Nekem, személyes kedvencem Megyeri Máté két képe. Az egyiken egy kis róka, felálló füllel figyel, fürkészi a környéket, kíváncsian tekint körbe, talán éppen zsákmányra vár. A másikon egy szürke gém feje csobban a vízbe, s ha ez egy sorozat lenne, biztos, hogy a következő kockákon már azt látnánk, amint diadalittasan emeli ki a megkaparintott halat.
Hegedűs Henrik

Anekdotázás varázs-művésze


Éppen száznyolc esztendeje, május 28-án hunyta le örökre szemeit a Nagy Palóc, aki alig néhány héttel élte túl azt a nagyszabású ünnepséget, amelyet negyvenéves írói jubileuma alkalmából rendeztek tisztelői, mi több, ebből az alkalomból Balassagyarmat is díszkivilágítással köszöntötte a nógrádi tájegység hírneves szülöttét.

Mi is voltaképpen Mikszáth nagy titka? Miért képes olyan hatalmas erővel hatni a huszonegyedik század nemzedékeire? Talán a derű és a humor, amely még a legszomorúbb műveiből is erősen kicseng. A könnyedség, ahogy ír, amitől a „legíróbb író” lett, ahogy Ady Endre méltatta. Nincs más egyéniség a magyar irodalomban, aki olyan hitelességgel, olyan angyali nyugalommal, ugyanakkor nagyon tudatosan és a valóságot ábrázolva nyúlna vissza a szülőföld népéhez, bemutatva azt a paraszti világot, amit a palócság képvisel. Mindezt pedig az anekdotázás hamisítatlan eszközével művelve, aminek szerte e hazában ő az egyik legjelentősebb mestere.
„Mikszáthot, a művészt, csak a legnagyobbak múlták felül a magyar irodalomban. Pedig egy jelentéktelen emberi készségből indul ki és azt fejleszti a tiszta művészet értékhordozójává: az anekdotázó tehetséget.  (…) Klasszikusaink, Arany János és Jókai is mélyen merítettek a magyar anekdotázó hajlamból, nyomait mindenütt fel lehet fedezni műveikben. De formaalkotó művészi mozzanattá csak Mikszáthnál lett…” – fogalmazott róla Szerb Antal. Az irodalomtörténésznek teljesen igaza van: Mikszáth a szájával írt, szinte minden sorából elevenen bújik ki az élőszóbeli elbeszélés közvetlensége, és ezzel az európai és emberi magaslatra emelte fel a magyar humort. Ami ha kell csípős, élces, ha kell megbocsátóan gyengéd.
Ez a humor még élete alkonyán, a gyomorbajjal küszködve sem sokszor hagyta cserben. Egyszer talán igen: amikor a korábbi USA-elnök, Theodore Roosevelt budapesti látogatása alatt mindenképpen beszélgetni szeretett volna egyik legkedvesebb olvasmánya, a Szent Péter esernyője szerzőjével. Egy szállodában találkoztak és az amerikai politikus keserű szájízzel távozott: a rosszkedvében lévő Mikszáth bizony a honi közélet visszásságaival traktálta a vendéget, aki viszont arra lett volna kíváncsi, milyen motivációk alapján választotta éppen ezt a történetet a regény témájául.
De a Nagy Palócról ne ez a kép maradjon meg bennünk. Sokkal inkább azok a novellák, amelyben elénk tárul Mikszáth Kálmán rendkívüli tehetsége, páratlan bája, megértő közvetlensége.
Hegedűs Henrik

Dínósimogató gyermeknap


Röpke negyedórám maradt, hogy elmerüljek kissé a rétsági gyermeknap forgatagában, elvégre, amikor az ember a buszjáratokhoz kötött, ráadásul várt még rá Balassagyarmaton egy kiemelt esemény, aligha kényelmeskedhet. Így aztán, ebbe a tizenöt percbe igyekeztem belesűríteni az élményhalmazt.
A dínó lehajtotta a fejét a simogatáshoz

Még meglehetősen „foghíjas” volt a nagyparkoló, az esemény helyszíne. A művelődési központ fala mellett, a hűvösbe húzódva katonai hagyományőrzők mutatták be harci kelléktárukat – hiszen a honvédségi múlt kötelez –, egy férfiú nagy kedvvel húzta fejére a rohamsisakot, majd buzgón mustrálgatta az asztalra kitett puskákat. Odébb a színes egyenpólót viselő szervezők igazították útba a betérő népet, mondták el kicsiknek és nagyoknak, mifajta programok is várhatóak a nap során.
Kicsit hátrébb haladva a parkolóban egy szörnybe botlottunk. A Jurassic Parkból ismert dinoszaurusz hatalmas léptekkel közelített az óvodásokhoz és iskolásokhoz, szelídségét bizonyítva lehajtotta fejét, hogy bárki megsimogathassa a buksiját. Kisvártatva egy kisfiú pórázon sétáltatta az ősállatot, mintha csak egy buksi kutyus lenne.
Még csak az elején járunk a rajzkészítésben

A térség másik sarkában az ugrálóvár, valamint a népi fajátékok, köztük egy igen érdekes kialakítású körhinta élményvilágába csöppenhettek a látogatók. Az aszfalton való rajzolás mesterségét ezúttal még csak két gyermek gyakorolta. A srác nagy műgonddal még csak az első skicceket krétázta a földre, a kislány már előbbre járt a munkafolyamatban, a napsugarak sárga vonalait kente fel éppen.
Az órára tekintve lejárt az idő, így e cirka negyedórás barangolás végére értem, ám a mulatság még estig tartott, és amint lépdeltem lefelé a buszmegálló irányába, hátratekintve láttam, hogy az önkéntes tűzoltók fecskendős IFA-járműve bekanyarodik a nagyparkolóba – az apró emberkék kitörő örömére.
Hegedűs H.

Kell a zebra a művelődési központ elé


Rétság, vasárnap kora délután. A Nap fényesen süt, a nagyparkolóban javában zajlik a gyermeknapi műsor. Ahogy a főutca a megszokottnál viszonylag gyérebb forgalmát figyelem, egyszerre elém toppan egy hölgy, és át akar kelni az úttesten. Néz balra, néz jobbra, türelmesen megvárja, míg egy jókora kamion eldübörög előtte, majd sietős léptekkel átmegy a túloldalra.
Két perc sem telik bele és a szomszédos mellékutca torkolatában egy család tűnik fel. Apa, anya és két gyermek, vélhetően az ünnep forgatagába igyekeznek. Szerencséjük van! Az egykori pártközpont – ma középiskolai kihelyezett tagozat – épületénél lévő jelzőlámpa pirosra váltott, ami számukra zöld intéssel egyenértékű, és máris iszkolnak át az aszfaltcsíkon. Persze mindkét mozdulatsor tiltott, ellentétes a KRESZ szabályokkal.
Minden tíz percre esik egy-két szabálytalanul átkelő ember

Ezek a mozzanatok – amelyeknek hétfőtől a hétvégéig megszámlálhatatlan párja akad Rétságon – hűen igazolják, elengedhetetlen, hogy végre itt is gyalogátkelő létesüljön a 2-es úton. Hiszen az emberek nagy többsége, akik a néhány évvel ezelőtt áthelyezett buszpályaudvarról tartanak a művelődési központ, a szemközti élelmiszerbolt, a Járási Hivatal, a városháza, netán a laktanya területén található orvosi rendelők felé, bizony nem fáradnak el az innen mintegy százötven-százötven méterre lévő zebrákig, hanem ott, ahol vannak éppen, áthaladnak az úttesten. Hogy ez balesetveszélyes? Kit érdekel – válaszolna rá az egyszerű járókelő – tud ő magára vigyázni, meg már a járművezetők is jól tudják, hogy itt az emberek rendszeresen átjárnak a túloldalra, és óvatosabban közelítik meg a szakaszt. Természetesen ez utóbbi érvelés nem igaz, ettől függetlenül a személyek fittyet hánynak az előírásokra.
Hamarosan változik a helyzet. Az önkormányzat új közlekedésbiztonsági fejlesztéseinek egyik legfontosabb pillére az élelmiszerbolt előtt a gyalogátkelőhely felfestetése. A projektre már van forrás, központi pályázaton nyert a város, most már csak a kivitelezőre kell várni, és az északi városrészben, a 2-es út mentén létesítendő buszöblök mellett, hamarosan a központban is lesz zebra, nem kell tehát árgus szemekkel senkinek sem figyelnie, vajon feltűnik-e a sarkon a rendőrjárőrök autója.
Hegedűs H.

2018. május 27., vasárnap

Mohorai versszemle kortárs költőkkel


Ők jobbára csak a világhálón értekeznek. A közös honlapjukon egyeztetnek egymással, vitatják meg maguk között a verseiket, beszélgetnek különféle társadalmi témákról. Ám akad egy nap az évben, amikor elutaznak Mohorára, és személyesen is összegyűlnek a házigazda, Ember István hívására. A Kortárs Költők Találkozóján jártunk szombaton, Mauks Ilona szülőföldjén.

Az első dolog, amivel megkínálják itt, a helyi sportcsarnok előterében a vendéget, a finom laska. Bizony meg is kóstolnánk a nógrádi föld eme étel-remekét, ha nem lenne ott a teli gyomrunkban a fél órával korábban elfogyasztott két tányér húsos bableves.
Mialatt éppen a nemrégiben született költeményeiket olvassák fel sorra egymás után az ország minden tájáról ideérkezett poéták, egy lócára kuporodva beszélgetésbe elegyedünk Ember Istvánnal, ugyan már, tárja elénk, mi célból, milyen ötlettől vezéreltetve hívta életre ezt a mohorai találkozót.
- Évekkel ezelőtt, amikor a saját költői tevékenységem is egyre inkább „nyiladozni” kezdett, többször jártam szerte a hazában az ilyen irodalmi összejöveteleken – kezdi mondandóját a Tormay Cecile Irodalmi és Történeti Társaság egyik vezéralakja, aki a rímfaragás mellett gyakran és egyáltalán nem könnyelműen kezd a gitárhúrok pengetéséhez. – Kedvet kaptam, mi lenne, ha Mohorán is tartanánk egy ilyen összejövetelt, mégpedig a kellemeset a hasznossal összekötve, és ez már a negyedik alkalom, hogy megszervezhetjük az eseményt.
A Kortárs Költők Találkozójának színhelye a mohorai sportcsarnok - fotó: archiv

S hogy mit ért Ember István a „kellemeset a hasznossal” kifejezés alatt, az már a Kortárs Költők Találkozójának meghívóját megtekintve kiderül. A verses élmény mellett a messze tájakról jött amatőr művészeknek – akik között van például közgazdász egyetemi tanár is – bemutathatják Mohora nevezetességeit, az evangélikus templomot, ahol Mikszáth Kálmán és Mauks Ilona házasságot kötöttek, a Mauks – és Tolnay Klári Emlékházakat, hiszen ez a kis falu, pár száz négyzetméteres területen annyi ékességgel rendelkezik, ami máshol több négyzetkilométeren sincsen.
- Idén megtisztelt bennünket jelenlétével az Írószövetség részéről Madár János, aki szép szavakkal méltatta a rendezvényünket – mondta már búcsúzóul Ember István. – Országosan is példaértékűek lettünk, mivel a korábbi tapasztalatokból ítélve sehol másutt nem gyűlik össze ennyi mai költő, mint itt nálunk, ebben a kies közegben. Szeretnénk a jövőben a létszámot a jelenlegi ötven-hatvanról akár nyolcvan-százra felemelni, és még nagyobb rangot adni a kortárs költők mohorai seregszemléjének.
Hegedűs Henrik

2018. május 26., szombat

Nyugat-Nógrád, a szívünk csücske


Csodálatos természeti világtól körülvéve élünk itt. Barangolhatunk az Ipoly-réten, láthatunk gyönyörű madarakat, beleszippanthatunk a folyópart hamisítatlan illatfelhőjébe. Felgyalogolhatunk a drégelyi várromokhoz, a becskei sztúpához, a herencsényi kereszthez, vagy éppen a szandai hegyoromról tekinthetünk szét. Láthatjuk, miként kel fel a nap a berceli dombtető mögött, s nyugszik le a Börzsöny mögé bújva, és kellemeset sétálhatunk a bánki tópart sétányán, elnézve a vadkacsákat. Figyelhetjük, amint a százéves síneken kattogva zakatol a „Piroska”. Elidőzhetünk a történelem emlékein: januárban, Romhányban fejet hajthatunk Rákóczi emléke előtt, júniusban mulathatunk a Nógrádi Várjátékok forgatagában, júliusban a Schaffer-kúti tisztáson elvegyülhetünk a középkort idéző színes kavalkádban, miként ott tornyosul előttünk rengeteg büszke alak a múltból, akiket mind-mind ezer és ezer szál köt e vidékhez. Madách és Mikszáth emlékei Balassagyarmaton, Csesztvén és Horpácson, Szabó Lőrinc szeretett füzei az Ipoly árterében, Tolnay Klári emlékháza Mohorán, a kastélyok, amelyek régi, nagynevű családok, Prónayak, Almássyak, Huszárok dicsőségét idézik.
Gyönyörű cserháti panoráma a Herencsény felett magasodó Gyürky-hegyről

És a gasztronómiai, valamint hagyományőrző különlegességek: az ilinyi derelye, a pataki pampuska, a szécsénkei lecsó, a kétbodonyi szilvás gombóc, az őrhalmi népviselet, a dejtári varkocsos fejkendő, a galgagutai lyapuskás csepjec.
Bármennyire is kívül esik a fő idegenforgalmi utakon ez a kies vidék, bármennyire is bosszankodunk az alsóbbrendű úthálózat kiábrándítóan rossz minőségén, ez a táj a miénk, a mi szülőföldünk, amit szeretünk, és a föld is itt fog magába fogadni bennünket.
Igen, Nyugat-Nógrád a mi imádott szívünk csücske, amiért tenni kell és tenni érdemes.

***

Útra indítjuk tehát újra ezt az oldalt, hogy a Nyugat-Nógrádban élő emberek mind jobban naprakészebbek legyek a szűkebb pátria történéseiben, eseményeiben, lesznek programajánlók, beharangozók, múltidézők, és persze beszámolók is a jelentősebb, illetve a nagyközönség számára talán kevésbé ismert rendezvényekről. Ha mód adódik rá, érdekes személyeket is bemutatunk. A lényeg: a térség közösségét szolgáljuk, építő szándékkal, a három „É” betű jegyében: ÉRDEKES írásokkal szórakoztatni az olvasót, ÉRTÉKES tartalommal megtöltve, hogy ÉRDEMES legyen a nyugat-nógrádi blogra kattintani.
Hegedűs Henrik