2015. július 26., vasárnap

Egységben a palócság Szent Anna napjánLiturgia és hagyományőrzés, vallásos magasztosság és paraszti népviseletek, szent emelkedettség és profán népzenei dallamok. Mindez a palócság egysége jegyében. Vasárnap Szent Anna napját ünnepelték Balassagyarmaton.

Az előző napok hatalmas hősége már a múlté, a vasárnapi délelőttön erős szél fúj a gyarmati főutcán keresztül, amikor a katolikus nagytemplom környékén sorba rendeződnek a hívek, hogy megtegyék útjukat a Palóc ligetig. A Nap is kíváncsi Szent Anna napjára, bár néha-néha szégyenlősen bújik meg egy-egy felhődarab mögé. Fotósok hada és érdeklődő emberek serege állja körbe a kockaköves úttestet, és várja, hogy pontban tízkor elinduljon a fényes menet. A vezér-kereszt mögött a cserháthalápiak haladnak elöl a búcsújárásban, három pici lány büszkén viszi a nagy zászlót, utánuk jönnek a kemenceiek, az Ipoly-völgyre oly jellemző szarvacskás főkötőben, majd az érsekvadkertiek, akiknek díszes fejkendőjén, a gyöngyökön megcsillan a napfény. Messze még a sor vége, megállapíthatjuk, jóval többen jöttek el idén Jézus nagyanyja előtt tisztelegni, mint az előző esztendőkben. Nem győzzük olvasni a feliratokon a települések neveit: Ipolybalog, Cered, Bercel, Karancskeszi, Szügy, Ipolyvece, Nagycsalomja, Ipolynyék, Őrhalom, Nógrádsáp – a teljesség igénye nélkül. Sőt, előtűnik egy piros-fehér lobogó, lengyel lányok lengetik, pompás öltözék feszül rajtuk, és magukkal hozták hangszereiket, amelyeket nemsokára meg is szólaltathatnak. Négy, „markos” rimóci ifjú hölgy hozza Szent Anna szobrát, s bár nincs tikkasztó meleg, így is komoly, férfias feladat ez. Hasonlóképpen a cserháthalápi menyecskék, akiket az egyházi személyiségek követnek, köztük dr. Udvardy György pécsi megyéspüskök és dr. Stella Leontin balassagyarmati plébános-kanonok.

Araszol a menet szépen lassan, a régi megyeháza előtt befordul balra, a Bajcsy útra, a cél, a Palóc liget árnyat adó fáinak hűvöse felé. Közben röpke állomás. A Palóc Múzeum udvarán lévő káponkánál rövid imát mond a házigazda plébános, majd miután beért mindenki, az emberáradat elfoglalja helyét a nemrégiben felújított szabadtéri színpadon – ki-ki ülve, avagy állva, talán egy tűt sem lehet itt leejteni.
A szentmise felvezetésében dr. Stella Leontin arról beszél, hogy „aki le tud borulni és imádkozni, azé a jövő”, majd dr. Udvardy György emlegeti fiatal korának palócföldi emlékeit. Hiszen innen származik, itt nevelkedett, pályakezdőként Érsekvadkerten, Csitárban, Nógrádgárdonyban és Ilinyben szolgált, ezer szál köti ide. Felidézi azt, mennyi tapasztalatot szerzett ezen a nógrádi tájon, mennyi baráti kapcsolatot épített és ápol mind a mai napig. Hozzáteszi, a palócok búcsúja Isten kegyelmének ajándékozó napja, és az ő jóságából ezt az ajándékot meg is kapjuk. A hívők pedig nyugodtan nyissák ki a szívüket felé, hogy amit adni akar, bele is férjen.

Alig ér véget a mise, a tér egy másik pontján, fent, a kisszínpadnál máris felhangzik a trombitaszó, a Rimóci Rezesbanda – amely a vallási menetben az aláfestő muzsikát szolgáltatta – most a „profán” részt nyitja meg. A szervezők úgy időzítették az idei programokat, hogy nem a versengésre tették a hangsúlyt, nem az a fontos, ki viselheti egy esztendeig a „Palócország szépe” címet, nem a ruhaköltemények egymással szembeni megmérettetése, hiszen nem is lehet ésszerű elvek alapján összehasonlítani az egyszerűbb és a dekoratívabb kivitelű népviseleteket. Ám a tarkaság egyben egységet is mutat, és az a színpompás világ, ami erre a vidékre jellemző, minden ízében táruljon az érdeklődő embertömeg elé. 

Milyen érdekes is, mikor az ipolybalogiak képviseletében Lőrincz Aranka Sarolta mesemondó ékesszólóan ecseteli a folyó menti települések viseletének részleteit. Miként is lehet megkülönböztetni a menyecskét a gyermekes anyától, és hogy a „szarvaskendőt” az asszonyok már egy órával a vasárnapi mise előtt gondosan elkezdték készíteni, hogy a legtökéletesebben mutasson. Aztán szépen sorban jönnek a többiek, északról-délre, keletről-nyugatra, a palóc tájegység falvai, a Karancs-vidéktől a Cserhát legmélyebb zugaiig. Felhangzik a dal, amit mindenki visszazeng a széltől susogó ligeti fák tövében: „Rózsa, rózsa, labdarózsa levele…”
Szent Anna napján egységbe forrt a palócság.
H.H.
Foto: Gyurkó Péter

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése