2016. október 25., kedd

Ünnepi előnap – Cserhátsurányban és Diósjenőn

Az október 23-i ünnep előnapjának szombati délutánján és kora estéjén munkatársaink két nyugat-nógrádi helyszínen, Cserhátsurányban és Diósjenőn jártak az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulója alkalmából tartott megemlékezéseken.

Végre verőfény! Így sóhajtottunk fel, amikor a borús és esős napok után, ragyogó napsütésben indultunk útnak – először Cserhátsurányba. Miközben Balassagyarmatról dél felé vettük az irányt, a közepes erősségű szélben a kopaszodó fák lehulló, megsárgult levelei kavarogtak előttünk.

Első állomáshelyünkre érve, a cserhátsurányi önkormányzat épületével szemközti kis füves térség közepén állított kopjafánál még meglehetős csendesség fogadott, de a kora délutáni órán nemsokára egyre gyűltek az emberek. Magyar mentés fiatal férfi lengette a nemzetiszínű zászlót, mögötte koszorúkkal és mécsesekkel a kezükben érkeztek társai. Az ’56-os emlékhelynél a szervező fiatalok nevében Koplányi Bence köszöntötte a résztvevőket, majd Dropka Dóra és Zagyi Balázs szavalt. Ezután a nép a lobogót követve felsétált a közeli dombtetőn található Jánossy kastélyhoz. Ennek keleti főkapuja előtt látható mostantól a cserhátsurányiak köztiszteletében álló lokálpatrióta, a néhány évvel ezelőtt elhunyt Karácsonyi György kopjafája, amelyet Sztancsik József tanár, a helyi általános iskola korábbi igazgatója formált meg. Itt Vagyóczky József esperes-plébános megszentelte az emlékművet, míg Sztancsik József néhány érdekes részlettel „ajándékozta meg” a közönséget, milyen motívumokat alkalmazott a faragás során. Lépésről-lépésre haladva mutatta be, melyik jelkép milyen emberi tulajdonságot ábrázol, ami kiváltképp jellemezte Karácsonyi Györgyöt: személyisége lámpás volt, amit érdemes követni, a csonka kúp alak a „nyakas”, de tántoríthatatlan emberi természetet, a négy, oldalára fektetett könyv a magas műveltséget és nagy szakmai tudást jelenti, a székely csillag pedig olyan egyéniségre utal, aki igen büszke a magyarságára. A kopjafa készítőjétől megtudtuk, hogy Karácsonyi György kilencévesen, a Korvin-közben keveredett bele a forradalom forgatagába, és gyermek mivolta ellenére őt is elérte a megtorlás. Felnőtt fejjel került ide, Nógrád megyébe, a Cserhát dimbes-dombos vidékére, ahol hamar beilleszkedett a surányi életbe, a helybéliek megkedvelték őt. A férfi a Jánossy kastély tulajdonosaként a falusi közösség egyik mozgatórugója volt, egészen haláláig.

A rendezvény végén a családtagok a kopjafa készítésében és felállításában közreműködőknek megköszönték, hogy ilyen élénk figyelmet szenteltek a néhai férjnek, apának.
Tovább indultunk. Kis romhányi kitérővel értük el a Rétság feletti dombtetőt, ahol Diósjenő felé fordulva a Börzsöny tövéhez igyekeztünk. A csúcsok felett épp alábukott a Nap, amikor a református templom előtti emlékparkban Tóth János polgármester köszöntőjébe kezdett. A helyi eseményeket emlegette, hiszen a forradalom sodra a kisebb településeket sem kerülte el. Név szerint szólt azokról a személyiségekről, akik főszerepet játszottak az itteni eseményekben. Különösképpen Jakus Istvánt és Molnár Bálintot méltatta: előbbi börtönbüntetést kapott, utóbbi hosszú éveken keresztül rendőri felügyelet alatt állt.

Megosztotta gondolatait a közönséggel a község két papja is. Győry-Fáy Csaba katolikus plébános gyermekkori emlékeit idézte, amikor a nyolcvanas évek közepén nagymamája csak félve, suttogva, de nagy áhítattal mesélt ’56 nemes napjairól, és azokat az eszméket, amelyeket a szabadságharcosok képviseltek, a mai utókor fiatal nemzedékének is kötelessége szem előtt tartani és azok szerint élni. Gottfried Richárd református lelkész pedig egy bibliai párhuzamot vont, amikor Jézus a meggörnyedt hátú asszonyt meggyógyította. Ugyanilyen érzése lehetett azoknak, akik a diktatúra után a szabadságvágytól feltüzelve a görnyedt tartásból felemelkedtek, és hosszú-hosszú évek szenvedése után egyenes gerinccel tekintettek előre.
Az est szónoka, Balla Mihály országgyűlési képviselő a polgármester által elmondottakat továbbfűzve kiemelte, még a legkisebb jelentőségű, a pesti eseményekhez képest parányibb értékű tetteket is 1956 után megtorolta a hatalom, az embereket börtönbe vetették, és még kiszabadulásuk után sem lehettek nyugodt mindennapjaik, a rendőrség folyamatosan szemmel tartotta, zaklatta őket. Hozzátette, a nép szabadság iránti vágya olyan egységet kovácsolt, ami csak nagyon ritkán adódik a történelemben – mint például 1848-ban, vagy 1989-ben a rendszerváltáskor. De ez az egység most, a modern korban is megmutatkozik végre, amikor a közelmúlt népszavazásán óriási többséggel döntöttek a szavazók a kötelező betelepítési kvóta ellen. Nekünk rendkívül büszkén kell közösséget vállalni a hatvan évvel ezelőtti hősökkel – fejezte be beszédét a honatya. Az ünnepséget a Szentgyörgyi István Általános Iskola diákjainak műsora, Gubó Liza, Zachar Csilla és Kulisják Ádám szavalata színesítette.
Már teljesen besötétedett, amint a koszorúzást követően a fáklyás menet elindult a diósjenői utcákon. Egészen a tájházig sétáltak a vonulók, ahol Végh József helytörténész előadása zárta a napot.
Hegedűs Henrik


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése