2016. október 20., csütörtök

Jobbágy Károly és a forradalmi versek

Bár a Balassagyarmatról elszármazott és a helyi temetőben nyugvó híres költőre, Jobbágy Károlyra eredetileg születésnapja környékén, azaz május utolsó napjaiban emlékezik a nevét viselő alapítvány, most az időpontot átették októberre, az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójára.

Az okokról a Madách Imre Városi Könyvtár kupolatermében tartott rendezvényen Herczeg Hajnalka az alapítvány kurátora számolt be. Köszöntőjében kiemelte, Jobbágy Károly sok-sok szállal kötődik a hat évtizeddel ezelőtti jeles eseményhez, a forradalom idején elgondolkodtató és felrázó verseket formált rímekbe, s nem kerülhette el az utólagos meghurcoltatást sem. Úgy gondolták a kerek évforduló alkalmából az irodalmár 1956-hoz kapcsolódó alkotásaiból kis gyűjteményt jelentetnek meg „Felkelt a nép” címmel.

A kötetet neves szaktekintély, a huszadik századi magyar irodalom elhivatott kutatója, dr. Sipos Lajos irodalomtörténész, egyetemi tanár mutatta be, felvázolva a költő alakját, sorsát is. Említette a fiatalkor nehéz esztendeit a Trianon után határvárossá vált Balassagyarmaton, a pályakezdés göröngyös útját, az első próbálkozásokat a Népszava és a Kelet Népe hasábjain, a Szovjetunióban elszenvedett hadifogságot és munkatábori gyötrelmeket az Ural hegységben. Aztán a hazatérés, ahol nem beszélhetett a messzi távoli szörnyűségekről, tapasztalta a kommunista rendszer álnokságait, az indexre tett költőtársak „fojtott kiáltását”, megismerve milyen a „láncra vert szabad szó”. De az elismertetésben a barátok, Illyés Gyula, Szabó Lőrinc sem tudtak neki segíteni. Következett 1956, és Jobbágy Károly megérezte a torz valóságból ébredező reményt. Az októberi napokban megírta híres költeményeit: a „Tigrisek lázadása”, a „Felkelt a nép”, a „Rongyos zászlók alatt” a „Nem elég” vagy „A rádió mellett” mind-mind a forradalom perceiben, óráiban íródott, hogy aztán a szabadságharc vérbe fojtását követően alig ússza meg a börtönbüntetést. Helyette egy budapesti, peremkerületi gimnáziumban kapott tanári állást, és elindulhatott a harmadszori pályakezdési kísérlet, ami ezúttal már sikeresebb lett. Megjelenhettek már kötetei, és az 1966-ban született „Az elhagyott repülőtér” című verse napjainkig a ballagási ünnepségek elmaradhatatlan részévé vált – de, ahogy dr. Sipos Lajos fogalmazott, Jobbágy Károly sohasem került be a hivatalos magyar költészet „Pantheonjába”. A most, nyomdából frissen kikerült kötetet a tudós korszakos jelentőségű költemények gyűjteményének tartja, és a versekből kitűnnek mindazon elvek, amelyhez Jobbágy Károly élete végéig ragaszkodott: magasfokú szociális érzékenység, olykor abszurd és szélsőségesen erős etikai mérce, és persze a szülőföld, Balassagyarmat szeretete.
A méltatást követően fiatal jogász-jelöltek léptek a színpadra. Görög Dóra és társai, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói verses-dalos előadásukkal mutatták be a hallgatóságnak, miként látta és élte át az 1956-os forradalmat az ünnepelt költő.
A Jobbágy Károly Alapítvány minden évben meghirdetett irodalmi-történelmi pályázatának témája is az ’56-os forradalom és szabadságharc volt. A bírálók döntése ezúttal egy Szegeden élő fiatal írónő-anyuka munkájára esett: Zónainé Kékesi Dóra különleges szemszögből vizsgálja és láttatja a forradalmat. Az „1956 – Egy szerelem története” című regényét az alapítvány képviseletében Tyekvicska Árpád történész-levéltáros mutatta be, hangoztatva, hogy az 1956-os eseményekről ugyan még nem született meg olyan nagy, összegző prózai mű, mint 1848/49-ről „A kőszívű ember fiai”, de a szerzők a hatvan évvel ezelőtt történteket új és új megvilágításban igyekeznek az olvasóközönség elé tárni. Ennek a kísérletező formának szép példája Zónainé Kékesi Dóra regénye. Csábi István előadóművész részleteket olvasott fel a nemsokára könyv alakban is megjelenő műből, és a hallgatóság számára tökéletesen tükröződött az a fojtott hangulat, ami a cselekményt és egyben az egész kort jellemzi.
Az emléknap a díjazott szerzővel folytatott rövid beszélgetéssel zárult.
Hegedűs Henrik


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése