2017. március 16., csütörtök

Tulipános kopjafa a hősöknek

Kis csoport gyülekezett a szerda délutáni szűrt napsütésben Herencsény Fonóházával szemközti tágas, füves réten. Nemzeti zászlót tartó fiatalok felvezetésével nemsokára megindult a nép, hogy a patak feletti hídon átlépdelve felavassa az új ’56-os hősi kojafa-emlékművet.

A térkővel borított takaros emlékhelynél először két helybéli gyermek, Dropka Aliz és Dropka Máté szavaltak el hazafias költeményeket, majd Jusztin Józsefné, Herencsény polgármestere mondta el beszédét. Ebben kiemelte, ma tiszta szívvel lehet ünnepelni azokat, akikre büszke lehet minden magyar, mert példaértékű cselekedeteket hajtottak végre az 1848/49-es események során. A forradalom győzelmét nem arctalan tömeg vívta ki, hanem a nemzet azon fiai, akik képesek voltak közös célokat megfogalmazni, összefogni, és az egység eget rengető erejével teremtettek meg olyan vívmányokat, mint a jogegyenlőség, a sajtószabadság és a jobbágyfelszabadítás.

Balla Mihály országgyűlési képviselő a kopjafa-állítással kapcsolatban érdekes párhuzamokat említett 1848 és 1956 között. Mindkét esetben a szabadságvággyal átitatódott magyar nép kelt fel az elnyomás ellen és vértelenül vívta ki forradalmi győzelmét, majd csak külső segítséggel, a cári csapatok, illetve a szovjet tankok túlerejével tudták leverni a szabadságharcot. Ráadásul 1956 alakjai teljesen magukénak vallották a márciusi ifjak szellemi örökségét, nem véletlen, hogy október 23-án a Petőfi, majd Bem szoborhoz vonult a tömeg. A kopjafa tetején látható tulipán motívum pedig a székelységnél az anyaföld, az újjászületés szimbóluma, mutatva azt, hogy a magyarság a legválságosabb időkben is megtalálta a bajból a kiutat, és megújulva él tovább Európa közepén.

A szónoklatokat követően Vagyóczky József esperes megáldotta az emlékművet, a gyerekek pedig kis zászlócskákat szúrtak a földbe a kopjafa körül. Az ünnepség zárásaként a herencsényi asszonykórus énekelt közismert katonadalokat.
H.H.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése