2015. április 8., szerda

Veszélyben a nyugat-nógrádi óvodafejlesztés?Alaposan finomítani kell a vágyakhoz mért igényeiket a nyugat-nógrádi önkormányzatoknak, hogy véglegesen kialakuljon, a központi forrásokból milyen fejlesztéseket hajthatnak végre a közeljövőben – ez derült ki a Terület – és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódó járási polgármesteri egyeztető fórumon, amit kedden rendeztek a balassagyarmati Városháza nagytermében.

A jelenlévő – nem teljes számban megérkezett – települési vezetőket Skuczi Nándor, Nógrád Megye Közgyűlésének elnöke köszöntötte. Röviden kitért arra, hogy miért fontos a projektek előkészítése során a megyei vezetés által működtetett területfejlesztési ügynökség szerepe: a kistelepüléseknek ugyanis nincs módjuk, legfőképpen pedig anyagi lehetőségük arra, hogy ezekre a feladatokra képzett projektmenedzsereket foglalkoztassanak, máskülönben pedig az, hogy sok területen ezeket a munkákat leveszik a helyi önkormányzatok „válláról”, egyben a felelősség áthárulását is jelenti. Kiemelte, a TOP-források elosztása során nem kevés pénzről, nógrádi szinten 41 milliárd forintról van szó, azaz nagyon „top-on” kell lennie mindenkinek, hogy a fejlesztési pénzek mindenhova időben eljussanak, és mindenki az elképzeléseihez, terveihez mért összegekből gazdálkodhasson. Ráadásul a megyék lakosságát tekintve az egy főre jutó támogatás Nógrádban a legmagasabb az országban, 280 ezer forint, tehát látható, hogy ennek az országrésznek a fejlesztése, előbbre lépése érdekében komoly központi szándék nyilvánult meg. 

A továbbiakban Sándor Ildikó, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója ismertette a részleteket a polgármesterekkel. Hangsúlyozta, egyáltalán nem könnyű feladat a források igény szerinti elosztása, mert, ahogy az adatokból kitűnik, javarészt a fejkvóta szerinti lehetőségeknél többet kívánnak megvalósítani az önkormányzatok. Ezeket kell a jövőben egyeztetésekkel, megbeszélésekkel, tárgyalásokkal úgy összeigazítani, hogy kiformálódjanak belőlük a tényleges támogatások. Hozzátette, akadnak azonban jelentős eltérések is. Itt van például a bölcsődék helyzete: az Európai Bizottság egyértelmű célja a kontinensen, hogy a munkaerő-hatékonyság növelése érdekében az anyákat minél előbb visszavezessék a „foglalkoztatási piacra”, ezért elsősorban a bölcsődei férőhelyek számának növelése áll az érdekükben. Ám Nógrád megyében nincs erre komoly igény, annál inkább óvodai fejlesztésekre. Jó példa erre Érsekvadkert esete: a nagyközség teljesen új óvodát szeretne felépíteni, ezért 331 millió forintos támogatást kérne, ám erre a pályázati előírások nem adnak konkrét esélyt. Így kénytelen lesz a helyi önkormányzat némiképp átalakítani az elképzeléseket, profánul szólva megkeresni a kiskapukat, miként tudnák mégis ezt az évtizedes gondot orvosolni a faluban. Ebben segítséget ígért a fejlesztési ügynökség is.
De itt van például egy másik fejlesztési terület, az orvosi rendelők esete: itt elsősorban azon települések járhatnak jól, ahol eleve már többfajta egészségügyi szolgáltatás működik a rendelőben, a háziorvos mellett védőnő, gyerekorvos, vagy éppen „fogdoktor”. Hasonlóképpen kiemelt területnek számítanak a támogatások elosztásánál az energetikai korszerűsítések, összefüggésben a környezetalapú gazdálkodással, így a széndioxid-kibocsájtások csökkentésével. Egy polgármesteri hivatal fűtés-korszerűsítésénél így azok részesülnek előnyben, akik gázzal fűtenek, akik fával, vagy már korábban áttértek a bio-megoldásokra, hátrányba kerülnek a megítéléskor. Az ipari területek fejlesztése és kialakítása esetében pedig a beruházónak már engedélyekkel, költségvetési tervvel, pontos műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie, és az adatlapon leírt összegek utólag nem változtathatóak meg. De egyéb fejlesztési területeken, így a szociális település-rehabilitáció, a belterületi csapadékvíz-elvezetés, vagy a szociális alapellátások kérdésében is rendkívül szigorú feltételeket állapítottak meg a program „gazdái”.
Sándor Ildikó elmondta, április során a pályázati felhívásokhoz beérkezett véleményeket értékelik, miként illeszkednek az igények a tényleges lehetőségekhez, s ezek során az a cél, hogy minél több helyi projekt feleljen meg a követelményeknek. Az első támogatási szerződéseket így szeptemberben köthetik meg, a fejlesztések gyakorlati kivitelezései pedig legkorábban jövő tavasszal indulhatnak el.
A részletes ismertető során kiderült, a balassagyarmati járás huszonkilenc érintett települése közül a legtöbben másfél-kétszeres igényeket adtak be az eredeti, lakosságszámhoz mért fejkvótáikhoz képest, de például négy község, Ipolyszög, Mohora, Nógrádkövesd és Terény egyetlen forintra sem pályázik.
A hozzászólások során a polgármesterek közül többen csalódottságoknak adtak hangot, de valamennyien egyetértettek abban: ilyen történelmi lehetőséget, ilyen fejlesztési esélyt nem szabad elszalasztani, ami most kínálkozik, tehát a lehető legutolsó pillanatig el kell menniük az egyeztetések során, hogy minden érintett település jól járjon, és terveik nagy része megvalósulhasson.
Hegedűs Henrik

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése