2016. február 3., szerda

A Legbátrabb Város ünnepeCivitas Fortissima. Egy cím, amely megilleti Balassagyarmatot. Voltaképpen már nyolcvanhét esztendeje viselhetné büszkén, ám a történelem sötét korszakai ezt a lehetőséget elvették tőle. Az 1919. január 29-i honmentő harcok – nevezzük így inkább a „csehkiverést” – hőseinek leszármazottjai, az egykori diákok fiatalok hosszú évtizedeken keresztül csak nagy-nagy titokban, a lelkük mélyén őrizhették a nemes harcok emlékét. Ám jött a rendszerváltás, lehullt a fátyol, s immár emelkedetten, magasztosan, meghatódva ünnepelheti Civitas Fortissima ünnepét. Amely egy tavaly született törvény értelmében hivatalosan, visszavonhatatlanul és kitörölhetetlenül a Legbátrabb Város.

Koszorúk a temetőbenHideg ez a kora reggel. Fagyott ujjal gomboljuk be a kabát, a meleg sál is véd és a sapka sem árt. A temetőben, a ravatalozónál már sokan állunk. Fiatalok, gyerekek, idősebbek. Szorgosan kattog a fényképezőgép, felhangzik az ünnepi beszéd, ahogy megszoktuk már, egy iskolaigazgató mondja, momentán Szalai Antal, a Mikszáth KÉVIG Középiskola direktora. Csúszik alattuk a havas-jeges föld, ahogy a sírokhoz igyekszünk. Elöl a diákok a koszorúkkal. A hősi halottak hantjai. Akik életüket és vérüket áldozták egy darab magyar föld megmentéséért.

Főhajtás az állomásonKövetkező helyszín a vasútállomás. Az indóház falán lévő táblán két név: Petrovics András mozdonyfűtő és Rózsa András kalauz. Ők már nem tértek haza otthonukba 1919. január 29-én. Kis műsor szól az emlékükre. A nyírjesi iskolások tartják. A mozgássérült, tolókocsis fiatal lány gyönyörűen tisztán szaval. Hasonlóképpen szép a gitárkísérettel énekelt dal, a magyarságról, a hazaszeretetről. Megérdemelt vastaps a köszönet. És a koszorúk lassan elborítják az emléktábla alatti falat.

Szili és beszéde
A központi ünnepségre tartunk. A Köztársaság térre érve egy pillantás a Civitas Fortissima szoborra. Egyetlen virág sincs a hólepte talapzaton. Vajon elfeledkeztek róla ezen a napon? De nincs idő elmerengni. Megszólal a Himnusz és vigyázzban álunk a több száz fős tömegben a Városháza oldalánál. A Varietas Pódiumszínház művészeinek műsora. Kerner Edit, Tibay András és Menyhárt Éva. Csikász István verse hallatán megelevenedik a múlt.
Szili Katalin lép a pódiumra. A parlament elnök asszonya papírost vesz elő, de saját szavaival beszél inkább. Így természetesebb. Három szép emberi tulajdonságot emel ki, ami jellemezte január huszonkilencedike hőseit: tisztesség, becsület és szeretet. A haza szeretete. „Tették a dolgukat” – mondja nemes egyszerűséggel, mert azok, akik ama napon fegyvert ragadtak, nem gondoltak, nem gondolhattak arra, hogy az utókor könnyes szemmel emlékezik majd rájuk. Ők tették a dolgukat. Mert veszélyben volt a város és a haza.
A házelnök egy férfiúra is emlékezik. Urbán Árpádra. Aki már nem lehet közöttünk, de akinek hatalmas szerepe volt abban, hogy Balassagyarmat hivatalosan, törvénybe iktatva megkapta a Civitas Fortissima, a Legbátrabb Város címet, „mert Balassagyarmat megérdemli, Balassagyarmatnak kijár a Civitas Fortissima cím”.
Majd felhívja a pulpitusra Lombos István polgármestert és dr. Szakács Zoltánt, a Civitas Fortissima Kör elnökét és átnyújtja nekik a díszes dokumentumot, a Civitas Fortissima törvény szövegét. Lombos polgármester pedig a hatás kedvéért fel is olvassa a tömegnek. Dörgő tapsvihar.
A Dalegylet még elénekli Berzsenyi-Kodály: „Forr a világ bús tengerét…”, hosszú percekig koszorúznak a pártok, a testvérvárosok, a szervezetek, intézmények és iskolák, majd véget ér az utcai ünnepség. Folytatás a régi vármegyeháza nagytermében a díszpolgári címek és a Pro Urbe díjak átadásával.

***

Kedves gesztus


Sáska Edit néni, Vizy Zsigmond százados egyenesági leszármazottja lassan lépdelt oda kis koszorújával az emléktáblához. Az idős asszony tétován nézett, hová is helyezze a tisztelgés virágait. A következő pillanatban – a biztonsági emberek hüledezése közepette - nem más, mint Szili Katalin toppant mellé, kedvesen segített neki a koszorúzásban, majd karon fogta, visszasétált vele a tömegbe, majd elbeszélgetett a körülötte állókkal.
Szép, emberi gesztus volt.
Szöveg: Hegedűs Henrik
Fotó: Torjay Attila

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése