2016. április 25., hétfő

Sokoldalú mintatanár kerek évfordulójaSokoldalú mintatanár. Ha feltesszük Balassagyarmaton a kérdést, vajon kire vonatkozhat leginkább ez a kifejezés, rengetegen említenék azonnal Kovács Ferenc nevét. A hetvenötödik születésnapját ezekben a napokban ünneplő közkedvelt pedagógus a történelem és földrajz fő csapásirányáról előszeretettel tér ki irodalmi és képzőművészeti mellékösvényekre, ahol a „rengetegben” kitartóan keresi az elrejtett tárgyakat, hiszen évtizedeken keresztül volt a város tájfutó sportéletének meghatározó alakja.

Kovács Ferenc félárván nőtt fel. Megszületését követően nem sokkal édesapját a frontra vezényelték, ahol orosz hadifogságba esett, és soha többé nem tért vissza. A pataki gyermekkor nagy szegénységben, de felhőtlen élményekkel telt. A jól tanuló kisdiák a balassagyarmati Állami Tanítóképzőbe került, ahol elmélyíthette tudásvágyát mind a humán, mind a reál tárgyakban. A család nehéz anyagi helyzete miatt eleinte nem gondolt, nem gondolhatott arra, hogy egyetemre jelentkezzen, így hát felesküdött tanítónak, és kis híján állásba is lépett Szandán. Csakhogy közbeszólt a sors: Környei József, a jó hírű tanítóképző intézmény igazgatója társadalmi ösztöndíjat ajánlott fel a tehetséges és sokra hivatott ifjúnak, hogy ennek segítségével továbbtanulhasson. Hosszú beszélgetés következett édesanyjával, de a döntés egyértelmű volt: elfogadta az ajánlatot.

Debreceni egyetemi évek következtek. Amelyek nem csupán azért maradtak meg csodás emlékként, mert a történelem és a földrajz tanulása mellett a diák szakmai életben is elismeréseket szerzett, hanem itt ismerkedett meg későbbi feleségével, Máriával, akivel aztán három fiúgyermeket neveltek fel közösen. A két tanári szak mellett egy harmadikat is kitanult: a népművelést. Debrecen hozta el számára egy újabb szenvedélyben való elmerülést, a fényképezésben. Saját elmondása szerint sokszor egyedül bitorolta a fotólabort, és a kollégiumi szobájának falait is teleaggatta a fényképeivel.
Bár a diploma után maradhatott volna a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, őt hazavonzotta a nógrádi táj, és 1964 őszén Salgótarjánba került, mint a megye egyetlen egyetemi végzettségű népművelő szakembere. A József Attila Művelődési Központ akkoriban épült, ebbe a gárdába kerülve művészeti ismeretterjesztő előadásokat tartott, később az ő irányítása alá került Nógrád megye összes mozija. Hetente járt fel a fővárosba, hogy megtekintse a még szinkronizálatlan nemzetközi filmalkotásokat, amiket bő fél év múlva láthatott a nagyközönség. Az állandó nyomást és feszültséget azonban nem bírta a szervezete, megbetegedett, és felgyógyulását követően azonnal felmondott a munkahelyén.
A Kovács-házaspár mellé ekkor a szerencse is odapártolt. Balassagyarmaton éppen megüresedett két, történelem-földrajz szakos tanári állás, egy a Balassi Bálint Gimnáziumban, egy a Szántó Kovács János Gimnázium és Szakközépiskolában, ráadásul a munkához lakás is járt, nem is volt kérdés, hogy az Ipoly-partjára költöznek. Kovács Ferenc pályája visszakanyarodott a kiindulópontra. Nyugalmazásáig több mint négy évtizeden keresztül oktatott a Balassiban, hamarosan szakfelügyelő lett, 1985-től pedig néhány éven keresztül a gimnázium igazgatójaként is tevékenykedett, de ezt a megbízatást nem igazán szerette. Az ok természetes: a direktor kevesebb óraszámot kap, őt pedig a tanítás éltette, nem az intézmény irányítása. Visszatért tehát aktívan a katedrára, és az iskola diákönkormányzatának segítő tanári feladatát is ellátta.
A munka mellett a természet szeretete egy különleges sportág felé vezette, ami eleinte nem tűnt annak, ami lett: kései, szép szerelem. Tanítványaival sokat kirándult, részt vettek az országjáró diákok különböző találkozóin, ahol megismerkedett a tájfutás élményével, ahogy ő maga fogalmazott egy korábbi interjúban: „ az ember mindig szeret eldugott tárgyakat megkeresni, ez az egész varázsa, és az a tisztaság, ami ebben a pénz által nem átjárt sportágban ma is megvan”. Megalakították a Balassagyarmati Medosz SE tájfutó szakosztályát, később mindhárom fiúgyermek, Gábor, Péter és Zoltán, és kedveseik, aztán az unokák is ebben a sportágban nőttek fel, mi több, országos bajnoki címek sorát szállították Balassagyarmatra, nemzetközi rangú versenyeket szerveztek és szerveznek, sőt, elismert tájfutó térképeket készítenek-szerkesztenek.
Kovács Ferenc nyugalmazását követően is aktív életet él. Bár az állandó sportolással felhagyott már, a város kulturális életének állandó szereplője. Rendszeresen nyit meg kiállításokat, irodalmi esteken különös megvilágításba helyez költői életműveket, például Ady Endréét, József Attiláét, rengeteg költeményt máig fejből elmond, és bár váltig hangoztatja, hogy amikor a zenei hallást osztogatták, nagyon a sor végén állhatott, nem lehet őt zavarba hozni, ha az operaklasszikusokat, vagy a hatvanas évek beat – és tánczenéjét emlegetik köreiben. Legutóbb a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola hatvanöt éves jubileumi ünnepségén találkozhattunk vele, amikor, mint egykori tanítóképzős, Ady Endre csodálatos sorait szavalta: „bár zord a harc, megéri a világ, ha az ember az marad, ami volt: nemes, küzdő, szabadlelkű diák”.
Akik ismerik Kovács Ferencet, egyetérthetnek ezzel: máig ez maradt.
H.H.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése