2018. május 28., hétfő

Anekdotázás varázs-művésze


Éppen száznyolc esztendeje, május 28-án hunyta le örökre szemeit a Nagy Palóc, aki alig néhány héttel élte túl azt a nagyszabású ünnepséget, amelyet negyvenéves írói jubileuma alkalmából rendeztek tisztelői, mi több, ebből az alkalomból Balassagyarmat is díszkivilágítással köszöntötte a nógrádi tájegység hírneves szülöttét.

Mi is voltaképpen Mikszáth nagy titka? Miért képes olyan hatalmas erővel hatni a huszonegyedik század nemzedékeire? Talán a derű és a humor, amely még a legszomorúbb műveiből is erősen kicseng. A könnyedség, ahogy ír, amitől a „legíróbb író” lett, ahogy Ady Endre méltatta. Nincs más egyéniség a magyar irodalomban, aki olyan hitelességgel, olyan angyali nyugalommal, ugyanakkor nagyon tudatosan és a valóságot ábrázolva nyúlna vissza a szülőföld népéhez, bemutatva azt a paraszti világot, amit a palócság képvisel. Mindezt pedig az anekdotázás hamisítatlan eszközével művelve, aminek szerte e hazában ő az egyik legjelentősebb mestere.
„Mikszáthot, a művészt, csak a legnagyobbak múlták felül a magyar irodalomban. Pedig egy jelentéktelen emberi készségből indul ki és azt fejleszti a tiszta művészet értékhordozójává: az anekdotázó tehetséget.  (…) Klasszikusaink, Arany János és Jókai is mélyen merítettek a magyar anekdotázó hajlamból, nyomait mindenütt fel lehet fedezni műveikben. De formaalkotó művészi mozzanattá csak Mikszáthnál lett…” – fogalmazott róla Szerb Antal. Az irodalomtörténésznek teljesen igaza van: Mikszáth a szájával írt, szinte minden sorából elevenen bújik ki az élőszóbeli elbeszélés közvetlensége, és ezzel az európai és emberi magaslatra emelte fel a magyar humort. Ami ha kell csípős, élces, ha kell megbocsátóan gyengéd.
Ez a humor még élete alkonyán, a gyomorbajjal küszködve sem sokszor hagyta cserben. Egyszer talán igen: amikor a korábbi USA-elnök, Theodore Roosevelt budapesti látogatása alatt mindenképpen beszélgetni szeretett volna egyik legkedvesebb olvasmánya, a Szent Péter esernyője szerzőjével. Egy szállodában találkoztak és az amerikai politikus keserű szájízzel távozott: a rosszkedvében lévő Mikszáth bizony a honi közélet visszásságaival traktálta a vendéget, aki viszont arra lett volna kíváncsi, milyen motivációk alapján választotta éppen ezt a történetet a regény témájául.
De a Nagy Palócról ne ez a kép maradjon meg bennünk. Sokkal inkább azok a novellák, amelyben elénk tárul Mikszáth Kálmán rendkívüli tehetsége, páratlan bája, megértő közvetlensége.
Hegedűs Henrik

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése