2017. április 10., hétfő

Éles viták a lakossági fórumon

Heves vitákkal tarkított, személyeskedésektől és vádaskodásoktól sem mentes, közel három órás lakossági fórumot tartottak a minap Rétságon. Eredetileg a település 2016-os eredményekről szóló beszámoló és az idei tervek kerültek volna terítékre, de a legzajosabb méltatlankodások a civil szervezetek és a sportegyesületek önkormányzati támogatásának elosztása kapcsán törtek elő.

A művelődési központ színháztermében rendezett fórum első szakaszában telt házas érdeklődés előtt Rétság polgármestere, Hegedűs Ferenc tartotta meg közel fél órára nyúló beszámolóját. A 2016-os feladatok teljesítéséről szóló tájékoztatásában kiemelte, az önkormányzat minden egyes intézményének működését a lehetőségekhez képest a legteljesebb mértékben biztosította, részletezte, hogy ezek milyen forrásból történtek, és milyen fejlesztéseket hajtottak végre – külön érintette a járóbeteg szakellátó központ korszerűsítését. A polgármester fontos célként említette, hogy törekedni kell a város lakosságszámának növelésére, új telkek, lakóövezetek kialakításával, fiatal családok idecsábításával. Hozzátette, a rendezett településkép kialakításában kiemelkedő szerep hárult a közmunkásokra, amit az állomány kiválóan megoldott. Szót ejtett az egykori laktanya területén található, üresen álló épületek hasznosításáról, barnamezős beruházások beindításáról, a zöld felületek szélesítéséről, egy városi piac létrehozásáról, egyéb belterületi közlekedési kérdésekről és a Mindszenty-Pallavicini szoboregyüttes felállításáról.

Hegedűs Ferenc szerint a 2017-es településfejlesztési pályázatoknál a legnagyobb esély egy új bölcsőde építésére kínálkozik, illetve megemlítette a várost elkerülő út létrehozását, amelyre a kezdeményezések megtörténtek, a 2-es főút diósjenői elágazójától a bánki körforgalomig tartó szakasza között, valamint arról a tárgyalásról, amit egy rehabilitációs központ kialakítása ügyében folytatnak, ez a volt honvédségi legénységi szállás helyén valósulna meg, milliárdos nagyságrendben. Néhány elszalasztott lehetőségre is kitért, például egy napelem-parkra, aminek megépítése végül a képviselő-testület vétója miatt meghiúsult. A továbbiakban felsorolta a civil szervezetek és sportegyesületek támogatására szánt összegeket, hangsúlyozva, hogy a komolyabb adóbevételeknek és megtakarításoknak köszönhetően, a hasonló nagyságú településekhez mérve erőn felül segíti az önkormányzat ezeket a csoportokat.

A lakossági hozzászólások során a Rétsági Racing Team (RRT) képviseletében Balla Bianka annak a sérelmének adott hangot, hogy az egyesületek támogatásánál nagyon kevés összeget, mindössze százezer forintot ítéltek meg nekik erre az évre, holott a tagjaik most készülnek Európa-bajnokságra, nyáron az ezres tömegeket vonzó extrém napokat rendezik meg, ősszel pedig a ládaderbit, ami szintén csábítja a közönséget. Ráadásul egy internetes fórumon porig alázták őket, azzal vádolva meg az extrém nap szervezőit, hogy nyilvánosan árulják a drogot. Ez azonban a fiatal hölgy szerint szemen szedett hazugság, kitaláció. Ők kiteszik a szívüket és lelküket, hogy minél sikeresebb lehessen a rendezvény, ezzel szemben a város önkormányzata nem becsüli meg az erőfeszítéseiket, a lelkesedésüket. A labdarúgókat ennek az összegnek a sokszorosával, hárommillió forinttal segíti a városvezetés. Fekécs Gábor, szintén az RRT részéről hozzászólásában kifejtette, nem irigyli a milliókat a labdarúgóktól, de a motorosok is megérdemlik, hogy pénzügyi értelemben kiemeltebb figyelmet kapjanak, mert erre az eredményeikkel, a programjaikkal rászolgáltak. Ötezer ember érdeklődik évről-évre az extrém nap iránt, ami ingyenesen látogatható. Arra hívta fel a figyelmet, hogy ha képviselő-testület tagjai között nagyobb lenne az összhang és egyetértés, talán méltányosabb elbírálásban részesülhetnének. Jobbágyi Péter, az extrém nap egyik főszervezője ehhez hozzáillesztette, bátran mertek idén komolyabb támogatást igényelni, amely 3,9 millió forint volt, mert remélték, hogy az önkormányzat észreveszi és értékeli a mindenki számára előnyös szándékaikat, ám sajnos továbbra sem jönnek rá arra a képletre, ugyan miért kullognak a pénzelosztás alkalmával a sor végén, és mit kell még tenniük azért, hogy ennél nagyobb figyelem vetülhessen a tevékenységükre.
Salgai György, a Rétsági VSE elnöke felháborítónak tartja az interneten őket ért vádakat és rágalmakat, ne ott üzengessenek egymásnak focisták és motorosok, hanem szemtől-szemben vitassák meg a problémákat, amit közösen lehetne orvosolni. Régebben nekik is akadtak sérelmeik, de nem másra mutogattak, hanem a megoldásokat keresték. A labdarúgók java részben rétságiak, a városért tesznek, és törekednek mindenkivel a jó kapcsolat kialakítására.
Mezőfi Zoltán alpolgármester a válaszában megfogalmazta, az összes sportegyesületre valamivel több, mint négymillió forintot költhetnek, ami háromezres települést tekintve jelentős szám, és bátran biztosítható az éves szinten 400 milliós megtakarításból. Ezt a támogatási mértéket, akár a civilekre, akár a sportolókra vonatkozik, még nagyobb városok, Balassagyarmat és Vác is bátran megirigyelhetik. Az önkormányzat minden esztendőben megpályáztatja a támogatást, mindig nehéz a döntés, ki mennyit kapjon, de ha hozzáveszik, hogy a laktanyai gyakorlópályát mind az edzésre, mint a nagyrendezvényre ingyenesen biztosítja a motoros klubnak a város, akkor ez a segítség jóval nagyobb annál a százezer forintnál. Az alpolgármester szerint nem szabad befordulni egy olyan zsákutcába, amely személyeskedésbe, indokolatlan vádaskodásba torkollik, nem üldözi az önkormányzat a rétsági fiatalokat, de azt a szempontot sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy képtelenség mindenkit a legteljesebb módon támogatni. Kevesebb indulat kell, nehogy végképp lerontsák egy szépreményű, feltörekvő társaság általános megítélését. A testület megosztottságára térve pedig azt felelte, éves szinten a határozatok közel 95 százalékát egyetértésben, egyhangúan fogadják el a városatyák, a maradék öt százalék tehát elenyésző, azaz a képviselők egyértelműen csakis Rétság érdekeit tekintik szem előtt.

Varga Dávid képviselő kapott ezután szót, aki azt mondta, ő maga sem ért egyet a civil – és sportfinanszírozás elosztási rendszerével, azt aránytalannak és igazságtalannak tartja, mert a fiatalok többet érdemelnének a várostól, hogy messzi földre elviszik jó hírét a településnek, és messze földről vonzzák az érdeklődőket az extrém napra. Hozzátette, a testületi döntések esetében éppen az az öt százalék a lényegi kérdés, minden esetben Rétság fontos ügyérő van szó, és érdemes lenne elgondolkodni, hogy ezekben a témákban is miként születhet kompromisszum.
Jávorka János és dr. Szájbely Ernő képviselők egyaránt azt vetették fel, hogy sem a bizottsági üléseken, sem a testületi ülésen nem hangzott el módosító javaslat. A képviselőtársak sem soroltak ötleteket, eltérő elosztási módozatokat, és az egyesületek sem fogalmaztak meg kritikát, véleményt. A határozat tudatában, a nyilvános lakossági fórumon, a televíziónézők szeme láttára már könnyű kardoskodni, hangzatos kijelentéseket tenni, holott az lenne a legjobb, ha előzetesen mindenki előadná a maga verzióját, kifejtené elégedetlenségét, és akkor elfogadhatóbb döntés születne.
A heves vita közben néhány egyéb téma teljesen elsikkadt. Így például egy érdekesnek tűnő felvetés, amely azt a kérdést taglalta, hogy miért nem lehet Rétságon bevásárlóközpontot építeni. A lakosság igényelné, hiszen a meglévő két kisebb élelmiszerbolt árukészlete igen gyér és hiányos, sokszor a közeli, nagyobb városokba kell utazni, hogy minőségi termékhez jussanak. Ezzel kapcsolatban Kotroczó Balázs városatya a kormány által elrendelt „plázastopra” hivatkozott, mondván minisztériumi engedélyeztetés kell egy szupermarket létesítéséhez, míg Mezőfi Zoltán arra utalt, korábban történt hasonló felmérés, hogy egy nagy áruház épülhessen, de az építtetők nem találták kielégítőnek a járási, kistérségi lakosságszámot, nem látták elég tekintélyesnek a környékbeli vásárlóerőt, amiért érdemes lenne bevásárlóközpontot nyitni Rétságon.

A közel három órás közmeghallgatás végére szerencsésen lecsillapodtak a felhalmozódott indulatok, és békés beszélgetések közben távoztak a megjelentek.
Hegedűs H.
Fotó: Girasek Károly

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése